KẾ HOẠCH  BỒI DƯỠNG HỌC SINH

DỰ THI VÔ ĐỊCH TIN HỌC VĂN PHÒNG THẾ GIỚI 2018

 

Thực hiện công văn số 2059/SGDĐT-GDTX của Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng về việc tổ chức cuộc thi “Vô địch Tin học Văn phòng thế giới (MOSWC) năm 2018. Tổ Tin học trường THPT Trần Phú lập kế hoạch thực hiện bồi dưỡng học sinh tham gia như sau:

  1. Đối tượng tham gia

            Học sinh toàn trường yêu thích Tin học trên tinh thần tự nguyện và đam mê

  1. Nội dung thi

            Các thí sinh sẽ tham gia thi đấu một trong 06 nội dung thi sau:

(1) Microsoft Word 2013                                  (4) Microsoft Word 2016

(2) Microsoft Excel 2013                                  (5) Microsoft Excel 2016

(3) Microsoft PowerPoint 2013                         (6) Microsoft PowerPoint 2016

Lưu ý: Sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh

- Vòng thi cấp trường sử dụng phần mềm Gmetrix chọn theo tiêu chí điểm từ cao xuống thấp (tối thiểu phải đạt 700/1000 điểm trở lên)

- Đối với vòng thi cấp tỉnh năm 2018 sẽ tổ chức thêm phần thi Expert

  1. Đăng ký tham gia

            HS yêu thích tham gia đăng ký trước ngày 15/11/2017, GV phụ trách các lớp nộp danh sách học sinh đăng ký qua email cho tổ trưởng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước ngày 15/11/2017.

  1. Thời gian dự thi

            Vòng trường: 1/2/2018. Sau khi dự thi mỗi lĩnh vực chọn 1 HS điểm cao nhất tham gia tiếp tục ôn luyện dự thi vòng Tỉnh.

            Vòng tỉnh: 2/3/2018

            Vòng quốc gia: 5/4/2018

  1. Phân công giảng dạy

Lĩnh vực

Giáo viên phụ trách bồi dưỡng

Microsoft Word 2013/2016

Kiều Thị Lệ Hoa, Đình Văn Thạch

Microsoft Excel 2013/2016

Đào Lý Minh Thao, Nguyễn Thị Mơ

Microsoft PowerPoint 2013/2016

Nguyễn Thị Mơ, Nguyễn Thanh Thiện

            Giáo viên được phân công giảng dạy, nghiên cứu tài liệu, luyện tập để bồi dưỡng thao tác thực hiện cho học sinh.

  1. Thời gian giảng dạy

            Chiều thứ 5, thứ 6 hàng tuần từ 13h30à 16h00 từ ngày 17/11/2017.

            Sau khi thi vòng trường tiếp tục ôn luyện các học sinh được chọn dự thi vòng Tỉnh

Học sinh các lớp chủ động đăng ký với giáo viên phụ trách tin học lớp mình hoặc gặp trực tiếp cô Nguyễn Thị Mơ để đăng ký ghi danh.