Dự án "Đo đạc và đánh giá phóng xạ môi trường ở tỉnh Lâm Đồng tại Việt Nam" (2017 - 2018) được tài trợ bởi Tổ chức Nghiên cứu Quốc gia (NRF), Hàn Quốc đã hoàn thành. Bên cạnh đó, dự án đã kết hợp thực hiện, hướng dẫn 1 đề tài khoa học cấp trường - Trường THPT Trần Phú - "Khảo sát phóng xạ môi trường tại một số trường học và điểm du lịch trên địa bàn thành phố Đà Lạt".

Từ số liệu khảo sát, đề tài đã đánh giá được mức độ ảnh hưởng của phông phóng xạ lên các đối tượng học sinh, sinh viên và khách du lịch, góp phần làm hoàn chỉnh thư viện số liệu về quan trắc môi trường trên thế giới. 

Nhìn chung, suất liều chiếu xạ ngoài trong nhà là cao hơn so với ngoài trời. Do ảnh hưởng của vật liệu xây dựng và cấu trúc phòng 4 bức tường bao quanh, trần nhà bằng bê tông, có chứa thành phần cát sỏi, đá vôi, sàn nhà làm bằng gạch men. Trong khi suất liều bên ngoài tòa nhà chủ yếu từ bức xạ sinh ra từ đất đá và bức xạ vũ trụ, tuy nhiên suất liều gây ra bởi bức xạ vũ trụ là không đáng kể ở độ cao của Đà Lạt so với mực nước biển (1500m). Cụ thể, suất liều đo được ở bên trong phòng là cao hơn so với suất liều ở bên ngoài như bãi cỏ và sân khấu tại trường THPT Trần Phú. Hình dưới đây thể hiện suất liều chiếu xạ ngoài hiệu dụng hằng năm tại một số nơi trên địa bàn thành phố Đà Lạt.


Giá trị liều hiệu dụng chiếu ngoài hằng năm tại 10 vị trí khảo sát đều thấp hơn so với mức trung bình thế giới (0.9 mSv), giá trị này dao động từ 0.103 mSv đến 0.49 mSv.

Nồng độ radon trong nhà thay đổi trong ngày có dạng hình Sin, ảnh hưởng bởi hoạt động thông gió và các yếu tố khí tượng, thời tiết thay đổi trong ngày (mặt trời mọc, lặn, mây, gió, mưa, ...). Số liệu khảo sát nồng độ radon trung bình trong nhà tại một số địa điểm trên địa bàn thành phố Đà Lạt cũng được thể hiện trong hình dưới đây.

 

Thông qua việc thực hiện dự án, nâng cao và rèn luyện năng lực tự học, tự tìm hiểu cho học sinh (phương pháp nghiên cứu khoa học, tra cứu tài liệu, thí nghiệm khoa học, …).